SERVIS: +420 724 880 828

Servis

Servisní prohlídky se uskutečňují minimálně jednou ročně, kdy naše firma volá zákazníkovi který je evidován v našem systému a domluví se na termínu servisního zásahu vašeho kotle. Délka zásahu je závislá na výkonu a typu plynového kotle z pravidla se jedná o 60min. Pro bezproblémový chod plynového spotřebiče doporučuje výrobce minimálně jednou ročně servisní prohlídku, která v mnoha případech předchází následným rizikům.

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu je nutné uskutečnit firmou s platným oprávněním odborné způsobilosti. Tuto činnost provádí technik vyškolený daným typem výrobce kotle s platným osvědčením vyhrazených plynových zařízení a elektrických zařízení . Nutnou podmínkou spuštění záruky plynového kotle je také autorizované spuštění plynového kotle. Po uvedení do provozu obdržíte protokol o uvedení do provozu a zaregulování plynového kotle, který vytiskneme přímo na místě.


Objednávky, info tel.: 724 880 828