SERVIS: +420 724 880 828

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů společnosti TOP TEAM, s.r.o.

se sídlem Vlásenická 890, 39301  Pelhřimov, IČ: 60826886,

DIČ: CZ60826886

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s prodejem našeho zboží , dodávek a montáží našich instalací, poskytováním našich služeb v oblasti servisu technologií, provádíme zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost TOP TEAM, s.r.o. věnuje maximální pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů.

Jedná se především o údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a e-mailová adresa.

U firem a živnostníků se jedná dále navíc o IČ a DIČ, sídlo společnosti.

Údaje poskytujeme dalším osobám pouze za účelem:

- plnění smlouvy v souvislosti s objednávkou

- odeslání zboží,

- daňovým a právním poradcům,

- Finanční správě

- IT technikům (při zajištění bezpečnosti),

- servisním technikům (zaměstnancům) pro ohlášení servisního zásahu a specifikaci místa prováděného servisního zásahu,

- zasílání elektronických daňových dokladů a jiné obchodní korespondence,

- vedení zákaznických karet z hlediska přehledu pro servis.

- zaměstnancům, kteří provádějí montáže  pro specifikaci místa instalace

Osobní údaje nevyužíváme k žádným marketingovým účelům.

Fakturační údaje musíme ponechávat v databázi podle zákona o DPH po dobu 10- ti let.

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

TOP TEAM, s.r.o. je možné kontaktovat e-mailem: info@topteam.cz, případně tel. 565 324 429.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším používáním těchto stránek, budou uchovány, zpracovány a použity exkluzivně jen za účelem evidence zákazníků a zájemců o naše produkty a služby, za účelem poskytnutí jedinečné podpory, spočívající zejména v zasílání informací o produktech, navrhování poskytovaní služeb, odesílaní odpovědí na Vaše otázky nebo v tom, abychom Vás mohli informovat o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích, které Vám budou nabídnuty naší společností, či naším systémovým partnerem nebo naším autorizovaným prodejcem.

V některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi naší společnosti, systémovými partnery nebo autorizovanými prodejci.

Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu naší společnosti (viz. menu Kontakty). Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Naše společnost vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k naší obchodní politice a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a vyhrazujeme si právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné, specifikace, barvy, velikosti a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění.

Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.