SERVIS : 724 880 828

Servis

Servisní prohlídky se uskutečňují minimálně jednou ročně, kdy naše firma volá zákazníkovi který je evidován v našem systému a domluví se na termínu servisního zásahu vašeho kotle. Délka zásahu je závislá na výkonu a typu plynového kotle z pravidla se jedná o 60min. Pro bezproblémový chod plynového spotřebiče doporučuje výrobce minimálně jednou ročně servisní prohlídku, která v mnoha případech předchází následným rizikům.

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu je nutné uskutečnit firmou s platným oprávněním odborné způsobilosti. Tuto činnost provádí technik vyškolený daným typem výrobce kotle s platným osvědčením vyhrazených plynových zařízení a elektrických zařízení . Nutnou podmínkou spuštění záruky plynového kotle je také autorizované spuštění plynového kotle. Po uvedení do provozu obdržíte protokol o uvedení do provozu a zaregulování plynového kotle, který vytiskneme přímo na místě.

Měření a regulace

Obor měření a regulace je dnes v době automatizace a chytrých zařízení čím dál více žádanější. Pro vás jsem schopni navrhnout systém měření a regulace přímo na míru, abyste měli možnost ovládat svoje zařízení i celý topný systém. Ovládání více topných větví, pro vytápění, podlahové topení, VZT a například ohřev TUV je možné jak u rodinných domů tak i středních a velkých kotelen.
Zajistíme pro Vás vizualizace topných systémů na PC. Dálkové chybové hlášení na mobilní telefon. Ovládání plynového kotle pomocí aplikace v telefonu. 

Objednávky, info tel.: 724 880 828